Kurz Od srdce k tělu

Lektorkou workshopu byla Catherine Diserens, speciální pedagožka a zástupkyně mezinárodní organizace SEHP, která se zaměřuje již 20 let na práci se sexualitou u osob s hendikepem. 

Obsah workshopu

 

• Lidská sexualita všeobecně a v souvislosti s postižením (genitální a vztahová sexualita) a co v oblasti sexuality znamená slovo „tabu".
• Specifika sexuality u určitých typů postižení: například u autistů, ale také u osob s Downovým syndromem, atd. a také u fyzických postižení (nervové snížení motoriky, myopatie, atd.).
• Pohled na život ve dvou, o samotě, na citový a milostný život, antikoncepce, masturbace, oslava uznání páru, rodičovství, sexuální zneužívání atd.
• Sexuální asistence: její historie, jakým způsobem vybírat osoby, které se chtějí stát sexuálními asistentkami a asistenty, obsah vzdělávání, supervize sexuální asistence, jaké jsou požadavky osob s postižením, čas, vyhrazený pro sexuální asistenci, cena, příprava pro návštěvu sexuální asistentky nebo sexuálního asistenta.
• Školení se skládalo z odborně zaměřených ztvárnění situací, popisů z praxe a reflexe reálných situací, instruovaných cvičení zaměřených na určitá témata (vlastní zkušenost) a rozhovorů (otázek, diskusí).

 

Co bylo cílem workshopu?

 

• Analyzovat možné projevy (a rozvoj) lidské sexuality, s cílem lépe pochopit důležitost citového a sexuálního doprovodu pro osoby s postižením, a obzvláště pak důležitost sexuální asistence.

• Objevovat různé citové a sexuální projevy osob s postižením s rozlišením jednotlivých typů postižení: mentální postižení, fyzické postižení, psychické postižení. Sexuální asistence se NEHODÍ pro všechny typy postižení!

• Přijmout fakt, že některé postižené osoby nevyjadřují své potřeby a požadavky stejným způsobem, jako my a připustit, že je možné prožívat sexualitu netypickými způsoby! Například u lidí s autismem nebo také u osob s kombinovaným postižením, atd. Masturbace za pomoci nábytku, nebo stimulace penisu elastickými pomůckami (namísto rukou) je často jediné možné řešení!

• Naučit se sdílet názory a pohledy na tuto citlivou tématiku mezi profesionály a profesionálkami a rodiči. Pochopit, proč nejsou rodiče, co se týká sexuality jejich syna nebo dcery vždy zcela otevřeni, a tím méně pak naklonění otázce sexuální asistence.

• Přizpůsobit své reakce, aniž bychom postiženého/postiženou ponižovali. Respektujme je v té oblasti, ve které nás mohou něčemu naučit.

• Uvědomit si, že nelze najít VEŠKERÉ odpovědi. Ale mezi ničím a vším vidíme, že existují konkrétní uskutečnitelné kroky (v ústavech, v rodinách i samostatně)

Převzato ze stránek R-R