Každá moje návštěva a její průběh je nutné předem zkonzultovat na emailu, po telefonu nebo osobně.

 

Asistenci provádím u vás doma, v zařízení či jiné formě ubytování

nebo využívám služeb pronajatých prostor (jsou k dispozici i bezbariérové)

 
 
 

Úvodní a osobní konzultace 600,-

(upřesnění obsahu a průběhu asistence,  pomoc při navazování vztahů)
 
 

Sexuální asistence 1400,-/hod

 

Rozhovory nebo dotazníky k diplomovým pracím 300,-

 

 

K asistenci je nutné přičíst cenu za dopravu a cenu hodinového hotelu 


Praha a okolí 10kč/km

 

POSKYTUJI

 
 • podklady pro odborné práce,
 • nácvik sociálních dovedností,
 • konzultace v oblasti sexuality,
 • pomoc s vyhledáváním,obstaráváním a používáním erotických pomůcek,
 • pomoc při masturbaci,
 • rituál "Poznání a přijetí svého těla",
 • doprovázení při párovém sbližování – asistovanou soulož,
 • sexuální interakce,
 • bazální, kognitivní, facilitační nebo erotická masáž,
 • hledání citlivých zón těla,
 • vědomé a kontaktní dýchání.
 

SEXUÁLNÍ ASISTENCE

Co je sexuální asistence?
Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou. Rozděluje se na aktivní a pasivní sexuální asistenci, viz níže.
Sexuální asistent/ka pomáhá jedincům, párům, ale i rodičům osob, které mají nějaké znevýhodnění či hendikep.
Sexuální asistence je externí služba na rozdíl od intimní asistence, která je prováděna zaměstnanci/kyněmi domova či pomáhajících organizací.
Nejsou tedy zaměstanci/kyně domovů či organizací pro lidé se znevýhodněním či hendikepem. Do organizací, domovů či domácností klientů docházejí. Jsou zpravidla kontaktovány samotnými klienty/kami, pracovníky/icemi pomáhajících organizací či rodiči.
Další rozdíl je především ve způsobu provádění druhu asistence. Sexuální asistent/ka se na rozdíl od intimního asistenta/tky může klienta dotýkat – pohladit jej, pevně obejmout nebo jít do sexuální interakce. Intimní asistent/ka tuto činnost v žádném případě vykonávat při výkonu intimní asistence nemůže.
V zahraničí tuto službu nabízejí i lékaři/ky, psychologové/žky, terapeuti/ky, zdravotní sestry/bratři či bývalé a současné sexuální pracovnice aj.
Pro sexuální asistenci se používají i jiné názvy jako je sexuální doprovázení, sexuální poradenství, sexuální důvěrník, intimní asistence, surrogacy terapie (náhradní partnerství), dotykový pracovník/ice, Körper-Kontakt-Service (Servis tělesného kontaktu) a další.

Co konkrétně sexuální asistenti/ky nabízí?

Sexuální asistence se dělí na PASIVNÍ a AKTIVNÍ.

PASIVNÍ sexuální asistence zahrnuje tyto aktivity:
• Zodpovědnost k rodičovství
• rozpoznání fyzických rozdílů mezi mužem a ženou
• Schopnost říci ne
• Učí komunikovat o pohlavním styku
• Obstarává sexuální pomůcky
• Učí, jak správně používat sexuální pomůcky
• Učí vyhledávat pornografii na internetu a vzdělává muže/ženy v této oblasti
• Pomáhá při nastavování hranic vzhledem k sexualitě
• Zabývá se nepřiměřeným sexuálním chováním, důsledky sexuálních aktivit
• Vysvětluje jak správně masturbovat
• Informují o možnostech antikoncepce
• Edukuje v oblasti bezpečnějšího sexu
• Edukuje v oblasti hygieny
• Edukuje v oblasti přitažlivého oblékání
• Edukuje v oblasti rozpoznávání fyzických rozdílů mezi mužem a ženou
• Učí jak navazovat partnerské vztahy
• Probírají s klientem/kami téma sexuálního násilí (znásilnění, nucení k sexu a sexuálním praktikám, zneužívání)
• Pomáhají handicapovaným párům se začátkem pohlavního života
• Poskytují poradenství příbuzným (např. rodičům, blízkým osobám) ohledně sexuality jejich dětí, blízkých
 
AKTIVNÍ sexuální asistence zahrnuje navíc sexuální interakce jako např. pomoc při masturbaci, pomoc postiženému páru při pohlavním styku, doteky, erotické masáže či další sexuální praktiky, na kterých se s klientem domluví.
 
ROZDÍLY MEZI SEXUÁLNÍ ASISTENCÍ A SLUŽBOU SEXBYZNYSU
 
Rozdíl je v zaměření sexuální asistence na prožívání a individualitu jedince. Sexuální asistence nemusí být pouze jednorázovým sexuálním uspokojením, ke kterému někdy ani nedochází, ale postupným seznamováním se sexualitou, nastavováním hranic, domlouvání pravidel, nácviku a poznávání doteků a především jde o porozumění mezi člověkem s hendikepem a sexuální asistentkou/tem. Ti si s klientem povídají, a to mnohdy nesnadným způsobem. Naslouchají mu, mají trpělivost a nic jim nepřijde nenormální. Jejich úkolem je vybudovat vztah na důvěře.
Mezi klientem a asistentem se totiž často utvoří především prostor pro rozvíjení zkušeností. Možnost si zkusit nové věci, dotyk, smyslnost, nahotu, kontakt s druhým člověkem, blízkost a něžnost – to vše je možné při sexuální asistenci objevovat. Člověk si může utvořit vztah k sobě samému, ke svému tělu.
Sexuální asistenti/ky poskytují své služby systematicky, s ohledem na konkrétní osobnost a hendikep. Něco jiného potřebuje člověk, který svou sexualitu objevuje, něco jiného chce člověk po úraze, který už není schopen svou sexualitu, kterou zná, stimulovat. Něco jiného potřebuje autista, mentálně postižený nebo psychicky zdravý člověk. A právě dalším rozdílem je vzdělání sexuálních asistentek nebo asistentů, které/ří jsou proškoleny/i, jak pracovat s lidmi s postižením nebo hendikepem, jak s nimi o sexualitě mluvit a jak ji postupně nacvičovat. Vědí, jak s lidmi postiženými fyzicky manipulovat a znají zásady první pomoci, pomáhají mu také s hygienou a oblékáním.
Sexuální asistentky a asistenti na rozdíl od sexuálních pracovnic vzdělávají nejen hendikepované samotné, ale i rodinné příslušníky, pracovníky v zařízeních, kteří se o ně starají, o sexuálních potřebách lidí s hendikepem, učí je manipulovat se sexuálními pomůckami, přinášejí naučná pornografická díla.
Sexuální asistentky a asistenti pracují na získání dovedností, které může člověk s hendikepem v budoucnu využít, jde např. o navazování kontaktů, zabývají se nepřiměřeným sexuálním chováním, důsledky sexuálních aktivit, schopnost říci ne, zodpovědnosti k rodičovství, rozpoznání fyzických rozdílů mezi mužem a ženou a podobně. Velkou úlohu hrají asistenti v prevenci sexuálního násilí (znásilnění, nucení k sexu a sexuálním praktikám, zneužívání aj).
 
Vyjmuto z textu ze stránek organizace R-R