Aktuality

 
Rozhovor s Ivou. Originál najdete na níže uvedené adrese.

 

https://www.freya.live/cs/vse-o-sexualite/clanky-a-rozhovory/7/jak-se-zije-a-pracuje-sexualnim...

 

Jak se žije a pracuje sexuálním asistentkám v České republice? Díl 2.

 

Tento rok slavíme výročí dvou let od vzniku nové profese sexuální asistentky. Když jsme toto téma otevřeli, ještě pod hlavičkou organizace ROZKOŠ bez RIZIKA, smetla se na nás a na sexuální asistentky mediální smršť. Společnost byla v očekávání, jak to bude probíhat a odpůrci/kyně sexuální asistence čekali na první chyby, které sexuální asistence přinese.  Nestalo se tak a sexuální asistence kvete. Všechny ženy, které prošly proškolením pracují a svoji práci mají rády.


Freya: Často dostáváme otázku: Kdo jsou ženy, které se staly sexuálními asistentkami. Můžeš se nám na začátek představit?
Iva: Jsem IVA, žena zralá,  zkušená, empatická  s velkým charismatem, silným sebevědomým s moudrem zažitého. Celý život pracuji s lidmi a pro lidi a naplňuje mě štěstím to, že mohu pomáhat druhým a předávat jim osobně pozitivní energii, lásku  a ukázat těmto lidem, jak si udělat život krásnější skrze doteky, něhu ,slast a vzrušení. Miluji to, když mohu někomu pomoci, dát mu jiskřičku do očí, aby mohl zažít nové prožitky svého těla a měl motivaci proč žít, osmělit se, překonat určité zábrany a třebas najít svoji spřízněnou dušičku pro život. Jsem masérka se " zlatýma ručičkama" říkají moji zákazníci.

Freya: Jaká byla tvoje motivace začít pracovat jako sexuální asistentka?
Iva: Pracovala jsem pro lidi s hendikepem již hodně let před tím, než jsem dostala nabídku sexuální asistentky, proto jsem tuto nabídku přijmula s radostí se dále rozvíjet, vzdělávat a pomáhat těm, co to mají mnohem složitější než my " zdraví ".

Freya: Sexuální asistence funguje již druhým rokem, můžeš nějak shrnout tvoji dosavadní práci v této oblasti?
Iva: Být sexuální asistentkou je pro mne čest. Poznala jsem více do hloubky svět osob s handicapem a jsem šťastná, že sexuální asistence existuje a žije, že se rozvíjí a že se lidé o ní dozvídají a začínají ji pomalinku a jistě využívat. Jsem ráda, že jsou prolomena tabu.

Freya: Vidíš nějaké změny dříve a nyní?
Iva: Informovanost veřejnosti je větší, máme své webové stránky, kde si nás lidé mohou najít.

Freya: A jak se ti pracuje jako sexuální asistence nyní?
Iva: Pracuje se mi dobře, mé velké a dlouholeté zkušenosti mi přinášejí pocit, že jsem jako rybka ve vodě.

Freya: Kdo má o tvé služby nejčastěji zájem?
Iva: Nejčastěji lidé s fyzickým postižením – lidé s obrnou, svalovou atrofií, lidé po operacích páteře.

Freya: A jaké služby klienti nejčastěji využívají?
Iva: Využívají nejčastěji služeb, které nabízím - doteky, relaxaci, masáže, pomoc s masturbací, výběr erotických pomůcek aj.

Freya: Máš nějaké zpětné vazby od klientů a klientek? Vnímáš nějaké změny v jejich životě?
Iva: Vím, že tito lidé na zážitek se sexuální asistencí vzpomínají dlouho.  Rádi si ji, jeli to v jejich možnostech, objednají znova. Občas mi nějaký klient zavolá, že vzpomíná na příjemné prožitky. V mnoha případech jsou lidé limitováni tím, že na službu nemají dostatek financí.

Freya: Co tě na tvé práci nejvíce motivuje?
Iva: Motivuje mne to, že lidem otvírám nové cesty a nové prožitky a pomáhám jim.

Freya:  V čem vnímáš přínos sexuální asistence?
Iva: Přínos je v tom, že tento projekt funguje v praxi, že probíhá osvěta a že lidé mají možnost využít těchto služeb bez obav z nějakého okradení či ponížení.

Freya: Jak by se sexuální asistence podle tebe měla dále rozvíjet?
Iva: Měli by se najít noví adepti a adeptky pro tuto práci, tedy i muži asistenti a rozšířit asistenci do dalších krajů, aby byla dostupnější.

Freya: A nějaký příběh na konec?
Iva: Příběhů by bylo pár desítek, přesto mám hodně napsané na svých webových stránkách. Vždy když odjíždím od klienta nebo klient ode mne, tak vidím v jeho očích, jak mu svítí radostí  a to je pro mne největší odměna.

Freya: Děkujeme za rozhovor. Ivo, ať se ti dál daří.
Iva: Já děkuji také.

IVA, https://www.sexualni-asistentka.cz/

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Rozhovor s Dianou. Originál na níže uvedené adrese.
 
https://www.freya.live/cs/vse-o-sexualite/clanky-a-rozhovory/6/jak-se-zije-a-pracuje-sexualnim...
 

Jak se žije a pracuje sexuálním asistentkám v České republice? Díl 1.

 

Sexuální asistence ještě před dvěma lety v České republice neexistovala, ale to se změnilo v roce 2015, kdy jsme (ještě pod hlavičkou jiné organizace) proškolili prvních 5 sexuálních asistentek. Všech pět sexuálních asistentek stále pracuje. Jak se jim žije a daří? Jak vidí vývoj sexuální asistenci po dvou letech? Jaká byla jejich motivace k této práci?

Přinášíme rozhovory s nimi.

Freya: Často dostáváme otázku: Kdo jsou ženy, které se staly sexuálními asistentkami. Můžeš se nám na začátek představit?
Jmenuji se Diana Lovecká a jsem celkem obyčejná žena s kladným vztahem ke svému tělu, sexu a touhou pomoci lidem s hendikepem, prožívat svoji sexualitu. Pracuji, jako osobní asistentka a pečovatelka o klienta na vozíku. Zjistila jsem, že sexuální asistence je něco, co lidem s handicapem chybí a že je to směr, kterým se chci vydat.

Freya: Jaká byla tvoje motivace začít pracovat jako sexuální asistentka?
Zájem a potřeba, která vznikla na straně klientů. Ráda se účastním bohulibých projektů, jako je tento. Také zájem o sexualitu, jako takovou. Vnímám právo všech lidí bez rozdílu, prožívat svoji sexualitu, a proto jsem se rozhodla, aktivně se zapojit.

Freya: Sexuální asistence funguje již druhým rokem, můžeš nějak shrnout tvoji dosavadní práci v této oblasti?
Pomohla jsem už pár desítkám klientů, převážně s fyzickým hendikepem. Některé navštěvuji pravidelně a některé ojediněle. Zatím mám pocit, že s pozitivním výsledkem a zpětnou vazbou. Také cítím posun ve svém osobním rozvoji. Setkání s různými lidmi, zároveň obohacuje i mne. Naučila jsem se, velmi si vážit daru zdraví a zjistila jsem, jak se na světě, žije lidem, kteří neměli takové štěstí. Velkou radost, mám i z klienta s mentálním handicapem, který díky mé sexuální asistenci naplnil svoji sexualitu a přestal obtěžovat spolubydlící v chráněném bydlení.

Freya: Vidíš nějaké změny dříve a nyní?
Vnímám, že lidé jsou otevřenější, více naklonění sexuální asistenci. Odvážnější jsou i osoby v pomáhajících profesích, mají vstřícnější postoj. Na diskuzích s lidmi z pomáhajících profesích, cítím, že si sexuální asistence i já, jako asistentka, získáváme jejich důvěru. Začínají přemýšlet jinak a chtějí se ve svých zařízeních, sexualitě klientů zabývat a řešit ji.

Freya: A jak se ti pracuje jako sexuální asistence nyní?
Mne se od začátku, pracuje velmi dobře. Mám ze své práce příjemný pocit. Největší radost, mám z posunu mých klientů. Zvyšuje se jim sebevědomí. Zlepšuje se jejich zdravotní, ale hlavně psychický stav a celkově i kvalita života. Začínají být připraveni, na sexuální život, s případnou budoucí partnerkou, což je mým cílem.

Freya: Kdo má o tvé služby nejčastěji zájem?
Většinou klienti s fyzickým postižením. Setkávám se i se zájmem lidí nevidomých a seniorů. Ojediněle lidé s mentálním hendikepem. Také jsem měla konzultaci s párem, který si přál pomoci v jejich sexuálním životě.

Freya: A jaké služby klienti či klientky nejčastěji využívají?
Sexuální asistenci, vnímám, jako komplexní službu, která vede a pomáhá rozvíjet, klientovu sexualitu. Učím je, poznávat limity, které jsou způsobeny jejich postižením, a zároveň nabízím možnosti, jak prožívat svoji sexualitu kvalitně. Důležitou roli, hraje i edukace. Asistence pak probíhá, podle přání klienta a může to být erotická masáž, nácvik masturbace, orální sex či pohlavní styk.

Freya: Máš nějaké zpětné vazby od klientů a klientek? Jaké vnímáš změny v jejich životě?
Ano, mám pozitivní zpětné vazby. Změny jsou také, k lepšímu. Nabývají sebevědomí, jsou uvolněnější. U některých klientů dochází ke zklidnění a neobtěžují pak spolubydlící. U stálých klientů, pozoruji změny, v jejich životě. Mají větší chuť, stýkat se s okolním světem a případně si hledat i partnerku. Někteří klienti, nikdy předtím, žádnou sexuální zkušenost neměli. U nich vidím, velkou radost a spokojenost.

Freya: Co tě na tvé práci nejvíce motivuje?
Právě tento posun klientů, ráda bych, aby byli ve své sexualitě jistější a byli schopni, navázat plnohodnotný vztah. Cítím potřebu i citové vazby, kterou ale asistence, nemůže poskytovat. Jsem v kontaktu i s ostatními asistentkami a myslím si, že ony to mají podobně. Mám radost, jak se sexuální asistence za ty 2 roky posunula a jak se vyvíjí.

Freya: V čem vnímáš přínos sexuální asistence?
V samotné asistenci a vůbec nějaké možnosti pro tyto klienty na důstojné plnění sexuální touhy. Velký přínos vidím i pro rodiče klientů s postižením. Že mají možnost, pro své dítě, zajistit takovou službu. Často docházelo i k tomu, že rodič musel nějakým způsobem řešit, sexualitu svého dítěte, a to je bohužel špatně.

Freya: Jak by se sexuální asistence podle tebe měla dále rozvíjet?
Určitě by měl být asistent, vyškolen muž. V současné době, není pro klienty ženy a homosexuální muže, žádný asistent. V zařízeních bych ocenila, kdyby klientům připravily nějaký prostor, kde by mohla asistence probíhat. Je potřeba, dále vzdělávat lidi v pomáhajících profesích a nastavit protokol sexuality v zařízeních. Vnímám, že situace je pozitivně nastavena a že se vše, ubírá správným směrem.

Freya:  A nějaký příběh na konec?
Těch příběhů by bylo více, v podstatě každý, kdo využil sexuální asistenci, má zajímavý příběh. Zmíním asi příběh mého posledního klienta, v souladu s kodexem, anonymně. Pan x, přišel před několika lety, úrazem o horní končetinu. Měl rodinu, děti. Manželka propadla alkoholu a začali žít vedle sebe, nikoliv spolu. Se svým postižením, měl vnitřní problém a nedostatek sebevědomí, takže několik let, neměl vůbec žádný sexuální život. Dozvěděl se o sexuální asistenci a kontaktoval mne. Po mnoha letech sexuálního půstu, opět objevil kouzlo sexu, zvedlo se mu sebevědomí a získal energii pro řešení své situace doma.

Freya: Děkujeme za zajímavý rozhovor. Diano přejeme ti, ať se ti v tvé práci daří a děkujeme, že jsi šla a jdeš na té cestě za změnou s námi.
Diana Lovecká, https://www.sexualniasistentka3.cz/